NY MOBILAPP LANSERES!

elogosquare

Nå lanserer Mandal Parkering AS ny kostnadsnøytral betalingsløsning med mobilapp. I vårt arbeid med å tilrettelegg og forbedre parkeringstilbudet, har Mandal Parkering AS i samarbeid med Electronic Parking fra Sverige fått til en ny betalingsløsning for parkering med mobiltelefonen. Denne betalingsløsningen foregår ved bruk av mobilappen ePark og medfølger at man betaler taksten på automaten uten påslag i appen.
(Gjeldende kortgebyrer tilkommer for registrerte bankkort) 

KOM I GANG MED TRE ENKLE TRINN!

  1. Last ned appen her: http://eparkera.se/app
  2. Fyll ut informasjonen
  3. Betal din parkering via mobiltelefon
 1234
Last ned appen her:last ned
 

Fra nyttår skjer en del endringer innenfor regelverk om parkering. Det innføres ny parkeringsforskrift om vilkårsparkering og det gjøres noen justeringer i forskrift om offentlige parkeringsgebyr. Under følger noen av de endringer som gjelder for deg som bilfører.

  • Dersom du feilparkerer i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene vil du kunne bli ilagt et parkeringsgebyr på kroner 900.-

  • Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett) vil du få en kontrollsanksjon på kroner 300.-

  • Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking vil du få en kontrollsanksjon på kroner 600.-

  • Parkerer du på reservert plass for forflytningshemmede vil du måtte betale en kontrollsanksjon på kroner 900.- I tillegg risikerer du at bilen din raskt blir inntauet.

Dersom du mener det er grunn til å klage:

Husk at du først alltid må klage til den virksomhet som har ilagt deg gebyr eller kontrollsanksjon. (informasjon om hvor du skal klage vil fremgå av ileggelsen) Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre er det to forskjellige spor.

  1. Ilagt parkeringsgebyr av en kommune eller politiet skal eventuelt behandles av tingretten. (Kommunen eller politiet vil sende saken til retten dersom du krever det)

  2. Ilagt kontrollsanksjon skal eventuelt behandles av Parkeringsklagenemnda.

Se eventuelt mer informasjon på: http://pknemnda.no/

Informasjon om de aktuelle forskriftene kan du finne her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-261 (Forskrift om offentlig parkeringsgebyr)

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260 (Parkeringsforskriften)

I henhold til Ny p-forskrift skal EL-biler fra og med 1.1.2017 betale for parkering også på offentlig regulerte plasser.

Det er dog åpnet opp for at den enkelte kommune kan vedta å videreføre betalingsfritaket for EL-biler i hele eller deler av kommunen.

Mandal bystyre har vedtatt at betalingsfritaket for elbiler på offentlig regulerte p-plasser skal opphøre, men at det skal gis mulighet for 2 timer gratis parkering per døgn. 

Dette løses ved at fører av elbil registrerer sin parkering ved bruk av mobiltelefon og en såkalt "mobil-app". Løsningen kommer på drift i løpet av våren 2018.

Inntil løsningen er iverksatt og skiltet, parkerer elbilene gratis på offentlig regulerte p-plasser i Mandal.

Fra og med 1.1.2017 trådde nye parkeringsregler i kraft.
Det ble da krav om at sentralt på det enkelte parkeringsområde skal det plasseres informasjonsskilt. På steder langs offentlig ferdselsåre i Mandal kommune, der det er uhensiksmessig å plassere slike skilter, gjelder følgende informasjon:

MPweb

  POSTADRESSE:
  MANDAL PARKERING
  POSTBOKS 116
  4502 MANDAL

  BESØKSADRESSE:
  MARNAVEIEN 20
  2. ETG

  ÅPNINGSTID
  EKSPEDISJON:
  Mandag - fredag
  10:00 - 14:00

  TELEFON:
  4000 1177
  
  E-POST:
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Mandal kommune

Webdesign ©2011 Salit